Wychowawcy klas

W Y C H O W A W C Y    K L A S

klasa I a mgr Elżbieta Górka
klasa I b
mgr Anna Terlecka
klasa II a
mgr Ewa Brzezińska-Zdyb
klasa II b mgr Danuta Kwinta
klasa III a mgr Małgorzata Kocur
klasa V a
mgr Tomasz Antosiak
klasa V b mgr Monika Potter
klasa VI a
mgr Dorota Gajewska
klasa VI b
mgr Joanna Ligenza
klasa VII a mgr Małgorzata Zielińska
klasa VIII a mgr Bernadeta Golly

 

Copyright © 2020 Psp 1. All rights reserved.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast