Prawa osób. Ochrona danych osobowych.

Agnieszka Kwaśnik

Inspektor Ochrony Danych
tel. (+48) 788 353 115

iod@valven.pl

VALVEN Sp. z o.o.

ul. Kozielska 67, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. (+48) 77 546 64 15, fax. (+48) 77 546 64 14

 

 

MONITORING

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORNIGU WIZYJNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLASKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

REGULAMIN REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU

REGULAMIN REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU – Załącznik nr 1

 

KLAUZULE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZASTOSOWANIA WE WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU I PRZETWARZANIA DANYCH W POSTACI WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA W CELACH PROMOCYJNYCH SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU I PRZETWARZANIA DANYCH W POSTACI WIZERUNKU, W CELACH INFORMACYJNYCH, PROMOCYJNYCH SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA -KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA