Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje pracownik biblioteki.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres czterech tygodni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. 
 6. Jeżeli czytelnik nie oddaje książek w terminie może zostać ukarany pisemnym upomnieniem (uwagą w dzienniku) oraz bibliotekarz może ograniczyć mu ilość wypożyczanych książek.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Użytkownik, który nie odda poprzedniej książki, nie może wypożyczyć kolejnego tytułu wydawniczego.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

Do 15 czerwca każdego roku szkolnego uczniowie ostatnich klas zwracają wszystkie wypożyczone książki. Pozostali uczniowie mogą wypożyczyć lub przedłużyć książki na wakacje z wyjątkiem lektur.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
 3. W czytelni należy zachować ciszę. 
 4. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
 5. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 6. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 7. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy. 
 8. Pierwszeństwo z korzystania z komputerów maja osoby wykorzystujące je w celach edukacyjnych.
 9. Zabrania się:  -dokonywania zmian w oprogramowaniu,  -instalowania programów zewnętrznych, podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera,  -używania własnych nośników,   -  -wykorzystywania stanowiska komputerowego do używania komunikatorów,   - wykorzystywania stanowiska komputerowego w celach komercyjnych,   - wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,   - korzystania, udostępniania i przesyłania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za nieetyczne i niemoralne.
 10. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Jeśli po zakończeniu pracy stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości,  za spowodowanie ich odpowiada korzystający. 
 12. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.