Stołówka

Stołówka szkolna w czasie pandemii od poniedziałku do piątku wydaje obiady:

według ustalonego harmonogramu

Należność za obiady należy uregulować do dnia 15-tego każdego miesiąca u intendentki lub wpłacając na konto bankowe. Od października dzieci będą otrzymywały karteczki z dokładną kwotą należności za obiady w danym miesiącu. (należy wpłacić dokładnie taką kwotę, jaka zostanie podana w informacji)

Numer konta:   90 1020 3668 0000 5902 0501 0287

Odpisy za obiady proszę zgłaszać do godziny 7:30.

Tel. do intendentki: 77 483 30 45

Bardzo proszę o nie wpłacanie żadnych należności za obiady w danym miesiącu do momentu otrzymania karteczek z odpowiednią kwotą za poprzedni miesiąc. Opłata za obiady za bieżący miesiąc będzie regulowana do 15-go następnego miesiąca, po odliczeniu ewentualnych odpisów( np. opłatę za październik należy uregulować do 15.11.) Na początku każdego miesiąca począwszy od października dzieci będą otrzymywały karteczki z informacją o dokładnej kwocie, jaką należy przelać na konto za wyżywienie. Odpisy należy zgłaszać do godziny 7.30 pod numerem telefonu 774833045 lub 798696291.
Pozdrawiam intendentka szkolna T. Bartoszek

Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.