Nauczanie zdalne

Dokumentacja związana z działalnością szkoły w czasie trwania COVID-19

Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 18 maja 2020r.

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły od 25 maja 2020 r

Zasady realizacji konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły

Zasady realizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły

Wniosek o objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi z elementami zajęć dydaktycznych

Zgoda na objęcie dziecka indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi na terenie szkoły od dnia 18.05.2020 r.

Pismo Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie realizacji obowiązku szkolnego.

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19