Nauczyciele

                                                   Nauczyciele uczący w PSP nr 1

nauczanie zintegrowane mgr Agnieszka Piekarz
mgr Ewa Brzezińska-Zdyb
mgr Irena Markwica

język polski mgr Barbara Niedźwiecka
mgr Elżbieta Szafarczyk

język angielski mgr Bernadeta Pękała
mgr Irena Markwica
mgr Katarzyna Wrona

język niemiecki mgr Gabriele Kulozik

historia mgr Katarzyna Czapla
mgr Aurelia Sulima

wiedza o społeczeństwie
mgr Aurelia Sulima

matematyka mgr Monika Potter
mgr Monika Kaczmar
mgr Katarzyna Kieś

przyroda mgr Małgorzata Zielińska

biologia mgr Agnieszka Piekarz

geografia mgr Barbara Wiercińska

fizyka mgr Monika Potter

chemia mgr Anna Bogacka

plastyka mgr Mariola Świąder

muzyka mgr Mariola Świąder

technika mgr Małgorzata Zielińska

informatyka mgr Edyta Linek

wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Bartoszek
mgr Małgorzata Zielińska

religia ks. Damian Cholewa
ks. Stanisław Strach
mgr Renata Wójcik

wychowanie do życia w rodzinie mgr Renata Wójcik

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Bogacka

doradztwo zawodowe
mgr Ewa Dłużyńska

język hiszpański mgr Agnieszka Wilk

nauczyciele wspomagający mgr Mariola Świąder
mgr Anna Stadnik
pomoc nauczyciela  mgr Aleksandra Jurek
Choba Alla
Agnieszka Dyżewska

wychowawcy w świetlicy mgr Joanna Hermanowicz
mgr Elżbieta Szafarczyk
mgr Anna Stadnik

pedagog  mgr Małgorzata Szczęsna
 
psycholog mgr Marita Zaleska
tyflopedagog mgr Agnieszka Szymańska-Zagórska
terapeuta  mgr Beata Szymańska-Kolasa

 

Copyright © 2023 Psp 1. All rights reserved.