Nauczyciele

                                                   Nauczyciele uczący w PSP nr 1

nauczanie zintegrowane mgr Ewa Brzezińska-Zdyb
mgr Elżbieta Górka
mgr Małgorzata Kocur
mgr Danuta Kwinta
mgr Anna Terlecka

język polski mgr Grażyna Majcher
mgr Barbara Niedźwiecka

język angielski mgr Bernadeta Golly
mgr Katarzyna Wrona

język niemiecki mgr Katarzyna Król
mgr Estera Liebert-Kraska
mgr Katarzyna Wąsowicz

historia mgr Edyta Linek

wiedza o społeczeństwie
mgr Edyta Linek

matematyka mgr Dorota Gajewska
mgr Monika Potter

przyroda mgr Anna Jaksiewicz

biologia mgr Anna Jaksiewicz

geografia mgr Anna Jaksiewicz

fizyka mgr Monika Potter

chemia mgr Anna Bogacka

plastyka mgr Joanna Ligenza

muzyka mgr Mariola Świąder

technika mgr Małgorzata Zielińska

informatyka mgr Danuta Kwinta
mgr Edyta Linek

wychowanie fizyczne mgr Tomasz Antosiak
mgr Krzysztof Bartoszek
mgr Małgorzata Zielińska

religia mgr Tomasz Koterba
mgr Stanisław Strach
mgr Renata Wójcik

wychowanie do życia w rodzinie mgr Wojciech Wójcik

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Bogacka

doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Szczęsna

nauczyciele wspomagający mgr Dorota Gajewska
mgr Anna Jaksiewicz
mgr Joanna Ligenza

wychowawcy w świetlicy mgr Ewa Brzezińska-Zdyb
mgr Elżbieta Górka
mgr Małgorzata Kocur
mgr Małgorzata Szczęsna
mgr Mariola Świąder
mgr Anna Terlecka

pedagog mgr Małgorzata Szczęsna

psycholog
mgr Anna Dziamara
 

 

Copyright © 2020 Psp 1. All rights reserved.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast