Nauczyciele

                                                   Nauczyciele uczący w PSP nr 1

nauczanie zintegrowane mgr Ewa Brzezińska-Zdyb
mgr Elżbieta Górka
mgr Irena Markwica
mgr Danuta Kwinta
mgr Anna Terlecka

język polski mgr Grażyna Majcher
mgr Barbara Niedźwiecka
mgr Elżbieta Szafarczyk

język angielski mgr Bernadeta Pękała
mgr Irena Markwica

język niemiecki mgr Katarzyna Król
mgr Gabriele Kulozik

historia mgr Edyta Linek
mgr Robert Słota

wiedza o społeczeństwie
mgr Edyta Linek
mgr Robert Słota

matematyka mgr Dorota Gajewska
mgr Monika Potter
mgr Monika Kaczmar
mgr Katarzyna Kieś

przyroda mgr Anna Jaksiewicz

biologia mgr Anna Jaksiewicz

geografia mgr Anna Jaksiewicz

fizyka mgr Monika Potter

chemia mgr Anna Bogacka

plastyka mgr Anna Tobias

muzyka mgr Mariola Świąder

technika mgr Anna Tobias

informatyka mgr Danuta Kwinta
mgr Edyta Linek

wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Bartoszek
mgr Małgorzata Zielińska

religia ks. Damian Cholewa
ks. Stanisław Strach
mgr Renata Wójcik

wychowanie do życia w rodzinie mgr Renata Wójcik

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Bogacka

doradztwo zawodowe
mgr Małgorzata Szczęsna

język hiszpański mgr Agnieszka Wilk

nauczyciele wspomagający mgr Mariola Świąder
mgr Ewa Brzezińska-Zdyb

wychowawcy w świetlicy mgr Małgorzata Kocur
mgr Danuta Kwinta
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Daria Biały

pedagog  mgr Małgorzata Szczęsna
 
psycholog mgr Aleksandra Białas
tyflopedagog mgr Agnieszka Szymańska-Zagórska

 

Copyright © 2022 Psp 1. All rights reserved.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast