Nauczyciele

                                                   Nauczyciele uczący w PSP nr 1

nauczanie zintegrowane mgr Irena Markwica
mgr Elżbieta Górka
mgr Ewa Brzezińska-Zdyb

język polski mgr  Elżbieta Szafarczyk
mgr Ewa Mikita

język angielski mgr Bernadeta Pękała
mgr Irena Markwica
mgr Katarzyna Wrona

język niemiecki mgr Gabriele Kulozik

historia mgr Aurelia Sulima

wiedza o społeczeństwie
mgr Aurelia Sulima

matematyka mgr Monika Potter
mgr Katarzyna Kieś

przyroda mgr Anna Jakisiewicz

biologia mgr Anna Jaksiewicz

geografia mgr Anna Jaksiewicz

fizyka mgr Monika Potter

chemia mgr Anna Bogacka

plastyka mgr Mariola Świąder

muzyka mgr Mariola Świąder

technika mgr Małgorzata Zielińska

informatyka mgr Edyta Linek
mgr Aurelia Sulima

wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Bartoszek
mgr Małgorzata Zielińska

religia ks. Marcin Jaśkowski
ks. Stanisław Strach
mgr Renata Wójcik

wychowanie do życia w rodzinie mgr Renata Wójcik

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Bogacka

doradztwo zawodowe
mgr Patrycja Zbiróg

nauczyciele wspomagający mgr Mariola Świąder
mgr Anna Jaksiewicz
mgr Anna Stadnik
pomoc nauczyciela   Aleksandra Jurek
mgr Alla Choba
Aleksandra Szymoniak

wychowawcy w świetlicy mgr Małgorzata Kocur
mgr Alla Choba
mgr Małgorzata Zielińska
mgr Krzysztof Bartoszek

pedagog  mgr Małgorzata Szczęsna
psycholog mgr Marita Zaleska
tyflopedagog mgr Agnieszka Szymańska-Zagórska
terapeuta  mgr Beata Szymańska-Kolasa

 

Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.