Projekty romskie

Projekty z Programu na rzecz społeczności romskiej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu

 

GALERIA

 


PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030

W ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030 w roku 2021  w naszej szkole zostały wykonane następujące zadania:
 1. Organizacja Festiwalu  –  Dni Kultury i Tradycji Romskiej w PSP 1
 2. Realizacja Projektu „Sport i sztuka to nauka”
 3. Doposażenie pracowni romskiej w PSP 1
 4. Zakup gier dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły
 5. Zakup sprzętu sportowego 
Podczas realizacji zadań nie zaobserwowano żadnych problemów. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

SPORT I SZTUKA TO NAUKA

W roku 2021 w JEDYNCE był realizowany projekt SPORT I SZTUKA TO NAUKA.  Projekt ten został sfinansowany z Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Miał on na celu zintegrowanie uczniów romskich i polskich w naszej szkole i pokazanie, że sport uczy. Uczniowie  klas I-IV podczas przerw wykonywali zadania sportowe. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zaliczone. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawach sportowych. Każdy uczestnik został nagrodzony i otrzymał dyplom i sportową koszulkę.

SPORT I SZTUKA TO NAUKA

W tym roku szkolny w JEDYNCE jest realizowany projekt SPORT I SZTUKA TO NAUKA. Jest to program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Projekt ten ma na celu zacieśnienie relacji uczniów romskich i polskich w naszej szkole. Uczniowie  klas I-IV podczas przerw mają do wykonania zadania sportowe. Jesteśmy prawie na półmetku. Zostały zaliczone 4 wyzwania. 20 chętnych Jedynkowiczów, aby zaliczyć plan musi  po prostu wykonać kolejne ćwiczenia. Nie ma w tym  projekcie rywalizacji, natomiast jest  zabawa i dbanie o swoja sprawność.

M. Zielińska

FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ

Tegoroczny Festiwal Kultury i Tradycji Romskiej został zorganizowany przez PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Szczególne podziękowania należą się pani Indze Mirga organizatorce wielu spotkań z kulturą romską. Po raz 9 mieliśmy okazję podziwiać jej pracę. Tym razem w formie festiwalu. Inauguracji uroczystości, która odbyła się w Domu Kultury „Chemik” dokonała pani dyrektor Katarzyna Król. Krótkie przemówienia wygłosili zaproszeni goście: Robert Węgrzyn – Radny Województwa Opolskiego, Paweł Masełko. – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Artur Maruszczak – zastępca Prezydenta Miasta, Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. Tegoroczny Festiwal Kultury Romskiej był zorganizowany w ramach projektu „Dni Kultury i Tradycji Romskiej w PSP nr 1”. Na scenie zagościli młodzi artyści rozwijający swoje zainteresowania w zespołach tanecznych, a mianowicie: „Romano Kheliben” – PSP nr 1 (opiekun Inga Mirga), „Cierchenia” – ZS nr 1 (opiekun: Karolina Mirga), „Kubusie” – Przedszkole nr 2 (opiekun Violletta Jaworska)  , „Kałe Jakha” – ZSS Kłodnica (opiekunowie: Tobiasz Kuca, Katarzyna Wilk). Występy zachwycały pięknymi, barwnymi sukniami wirującymi do porywającej muzyki. „Kubusie” czarowały swym wdziękiem, a „Kałe Jakha” wzruszały swoimi umiejętnościami. Miłym zaskoczeniem byli zaproszeni goście: „Dzieci z dworca Brześć”. Grupa czeczeńska, której opiekunem jest zaprzyjaźniona z nami pani Marina Hulia. Zespół zaprezentował piękną kulturę czeczeńską, która przemówiła do naszych serc swą wyjątkowością, dostojeństwem, szlachetnością i młodością. Gwiazdą Festiwalu był solista, Angelo Ciureja. Swym pięknym śpiewem dopełnił całości. Porwał publiczność, wypełnił dusze słuchaczy natchnieniem włączając ich do widowiska. Widzowie weszli na scenę i wspólnie się bawili. Organizatorzy nie zapomnieli o podziękowaniach dla wszystkich uczestników tego barwnego Festiwalu. Wszyscy nauczyliśmy się jednej najważniejszej rzeczy: muzyka i śpiew zawsze łączy ludzi i narody.

Festiwal Kultury Romskiej został sfinansowany ze środków Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

M. Świąder

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020

 1. Dzień kultury i tradycji romskiej w PSP nr 1

Cel ogólny: realizacja idei wielokulturowości, tolerancji  i przeciwdziałania dyskryminacji

Cele szczegółowe:

 1. Podtrzymanie tożsamości, tradycji romskiej.
 2. Promocja wizerunku uczniów romskich w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym społeczności romskiej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz tolerancji, otwartości.
 5. Rozwijanie mocnych stron dzieci i ich zainteresowań

VII Edycja Dni Kultury i Tradycji Romskiej odbyły się w dniu 09.11.2017r.

W Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie – Koźlu wystąpiły zespoły:

 • SUMNAKUNE CIAWOCHE – ZŁOTE DZIECI ze Strzelec Opolskich,
 • KAŁE JAKHA – CZARNE OCZY z ZSS w K- Koźlu,
 • KUBUSIE – Przedszkole nr2 w K- Koźlu,
 • ŁOŁE DZIJA- CZERWONE SERCA – PSP 12 K- Koźle
 • ROMANO KHELIBEN –„Romski Taniec” – Kędzierzyn- Koźle.

2. Doposażenie pracowni asystenta romskiego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1

–  Wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych  umiejętności dziecka.

– Wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich.

– Edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska.

W 2018r będą realizowane zadania:

 1. Doposażenie pracowni asystenta edukacji romskiej

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest zatrudniony asystent edukacji romskiej. Szkoła posiada klasopracownię romską, w której odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów romskich. Pani Inga Mirga – asystent romski pomaga uczniom w codziennych obowiązkach szkolnych. W pracowni odbywają się różnorodne zajęcia: odrabianie zadań domowych, nauka czytania   i pisania, zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne, promujące kulturę i tradycję romską.

 1. Romska grupa teatralna-Teatr Cieni

Celem przedsięwzięcia jest wspólne tworzenie sztuki performatywno- teatralnej przy  wykorzystaniu teatru cieni jako formy wyrazu. Zamysłem projektu jest aktywizacja młodzieży poszczególnych grup etniczno-narodowych oraz wzajemne poznawanie ich kultury i tradycji oraz postaw poprzez wspólne tworzenie sztuki. Młodzież otrzyma możliwość wgłębiania się we własne korzenie i doświadczania innych oraz ustosunkowaniu się do elementów własnej kultury. Zapozna się ze specyfiką regionu i jego wielokulturowością oraz bogactwem etniczno-narodowym, które warte jest wyeksponowania.

 

 

Copyright © 2024 Psp 1. All rights reserved.