Projekty romskie

Wykaz projektów z Programu na rzecz społeczności romskiej w 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu

1. Wyjazd uczniów romskich na zieloną szkołę w ramach promowania wysokiej frekwencji na zajęciach edukacyjnych
2. Doposażenie gabinetu logopedycznego w PSP nr 1
3. Dofinansowanie do wyjazdów szkolnego zespołu Romano Kheliben
4. Działalność pracowni romskiej w PSP nr 1
5. Dzień kultury i tradycji romskiej w PSP nr 1
6. Doposażenie szkolnego zespołu Romano Kheliben
7. Doposażenie pracowni asystenta romskiego w PSP nr 1
8. Zajęcia integracyjne „Przerwy na sportowo”

GALERIA

 


PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020

 1. Dzień kultury i tradycji romskiej w PSP nr 1

Cel ogólny: realizacja idei wielokulturowości, tolerancji  i przeciwdziałania dyskryminacji

Cele szczegółowe:

 1. Podtrzymanie tożsamości, tradycji romskiej.
 2. Promocja wizerunku uczniów romskich w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym społeczności romskiej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz tolerancji, otwartości.
 5. Rozwijanie mocnych stron dzieci i ich zainteresowań

VII Edycja Dni Kultury i Tradycji Romskiej odbyły się w dniu 09.11.2017r.

W Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie – Koźlu wystąpiły zespoły:

 • SUMNAKUNE CIAWOCHE – ZŁOTE DZIECI ze Strzelec Opolskich,
 • KAŁE JAKHA – CZARNE OCZY z ZSS w K- Koźlu,
 • KUBUSIE – Przedszkole nr2 w K- Koźlu,
 • ŁOŁE DZIJA- CZERWONE SERCA – PSP 12 K- Koźle
 • ROMANO KHELIBEN –„Romski Taniec” – Kędzierzyn- Koźle.

2. Doposażenie pracowni asystenta romskiego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1

–  Wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych  umiejętności dziecka.

– Wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich.

– Edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska.

W 2018r będą realizowane zadania:

 1. Doposażenie pracowni asystenta edukacji romskiej

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest zatrudniony asystent edukacji romskiej. Szkoła posiada klasopracownię romską, w której odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów romskich. Pani Inga Mirga – asystent romski pomaga uczniom w codziennych obowiązkach szkolnych. W pracowni odbywają się różnorodne zajęcia: odrabianie zadań domowych, nauka czytania   i pisania, zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne, promujące kulturę i tradycję romską.

 1. Romska grupa teatralna-Teatr Cieni

Celem przedsięwzięcia jest wspólne tworzenie sztuki performatywno- teatralnej przy  wykorzystaniu teatru cieni jako formy wyrazu. Zamysłem projektu jest aktywizacja młodzieży poszczególnych grup etniczno-narodowych oraz wzajemne poznawanie ich kultury i tradycji oraz postaw poprzez wspólne tworzenie sztuki. Młodzież otrzyma możliwość wgłębiania się we własne korzenie i doświadczania innych oraz ustosunkowaniu się do elementów własnej kultury. Zapozna się ze specyfiką regionu i jego wielokulturowością oraz bogactwem etniczno-narodowym, które warte jest wyeksponowania.

 

 

TEATR CIENI DLA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 7 marca 2018 r odbyło się przedstawienie w formie  Teatru Cieni pt. “Trzy koła – Tryn kierki”. Nasi absolwenci wystąpili dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2,5,8,9,22. Impreza ta odbyła się w ramach realizacji projektu “Przedszkolak w Jedynce”. Dzieciom bardzo się podobało i miały sposobność rozwinięcia swojej wyobraźni. 

 
   
   

 

VII DZIEŃ KULTURY I TRADYCJI ROMSKIEJ

Również dzisiaj nasza szkoła obchodziła VII DZIEŃ KULTURY I TRADYCJI ROMSKIEJ. Było radośnie, żywiołowo i spontanicznie. Pieśni i tańce romskie na długo pozostaną nam w pamięci.

VII Edycja Dni Kultury i Tradycji Romskiej

Szkoła Podstawowa nr 1 Powstańców Publiczna Śląskich  wraz ze Społecznością Romską mają zaszczyt zaprosić na VII Edycję Dni Kultury i Tradycji Romskiej, który odbędzie się 09.11.2017 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Jana Pawła II w Kędzierzynie –  Koźlu.

W   P R O G R A M IE:

1000  –  powitanie zaproszonych gości

1030 – występy zespołów muzyczno-tanecznych z Kędzierzyna –Koźla, Strzelec Opolskich  i Prudnika

1150 – zakończenie programu, podziękowania, wręczenie dyplomów, upominków

 Godzina 1220 – obiad w Restauracji Atena

Dzień Kultury i Tradycji Romskiej

Dzisiaj w naszej szkole odbył się Dzień Kultury i Tradycji Romskiej. Jak co roku imprezę koordynowała i prowadziła pani Inga Mirga. Motywem przedstawienia przewodnim była szeroko rozumiana tolerancja i umiejętność zgodnej współpracy różnych kultur. Mieliśmy możliwość podziwiać talent aktorski naszych romskich przyjaciół. Na deskach Kina CHEMIK, we wspólnym spektaklu cieni, połączono tradycję romską, polską i niemiecką. Gratulujemy pomysłu i jego świetnej realizacji. 


ZAPRASZAMY DO GALERII

Copyright © 2020 Psp 1. All rights reserved.
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast