PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020

 1. Dzień kultury i tradycji romskiej w PSP nr 1

Cel ogólny: realizacja idei wielokulturowości, tolerancji  i przeciwdziałania dyskryminacji

Cele szczegółowe:

 1. Podtrzymanie tożsamości, tradycji romskiej.
 2. Promocja wizerunku uczniów romskich w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym społeczności romskiej.
 4. Podejmowanie działań na rzecz tolerancji, otwartości.
 5. Rozwijanie mocnych stron dzieci i ich zainteresowań

VII Edycja Dni Kultury i Tradycji Romskiej odbyły się w dniu 09.11.2017r.

W Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie – Koźlu wystąpiły zespoły:

 • SUMNAKUNE CIAWOCHE – ZŁOTE DZIECI ze Strzelec Opolskich,
 • KAŁE JAKHA – CZARNE OCZY z ZSS w K- Koźlu,
 • KUBUSIE – Przedszkole nr2 w K- Koźlu,
 • ŁOŁE DZIJA- CZERWONE SERCA – PSP 12 K- Koźle
 • ROMANO KHELIBEN –„Romski Taniec” – Kędzierzyn- Koźle.

2. Doposażenie pracowni asystenta romskiego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1

–  Wsparcie zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych  umiejętności dziecka.

– Wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich.

– Edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska.

W 2018r będą realizowane zadania:

 1. Doposażenie pracowni asystenta edukacji romskiej

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest zatrudniony asystent edukacji romskiej. Szkoła posiada klasopracownię romską, w której odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów romskich. Pani Inga Mirga – asystent romski pomaga uczniom w codziennych obowiązkach szkolnych. W pracowni odbywają się różnorodne zajęcia: odrabianie zadań domowych, nauka czytania   i pisania, zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne, promujące kulturę i tradycję romską.

 1. Romska grupa teatralna-Teatr Cieni

Celem przedsięwzięcia jest wspólne tworzenie sztuki performatywno- teatralnej przy  wykorzystaniu teatru cieni jako formy wyrazu. Zamysłem projektu jest aktywizacja młodzieży poszczególnych grup etniczno-narodowych oraz wzajemne poznawanie ich kultury i tradycji oraz postaw poprzez wspólne tworzenie sztuki. Młodzież otrzyma możliwość wgłębiania się we własne korzenie i doświadczania innych oraz ustosunkowaniu się do elementów własnej kultury. Zapozna się ze specyfiką regionu i jego wielokulturowością oraz bogactwem etniczno-narodowym, które warte jest wyeksponowania.