SPORT I SZTUKA TO NAUKA

W tym roku szkolny w JEDYNCE jest realizowany projekt SPORT I SZTUKA TO NAUKA. Jest to program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Projekt ten ma na celu zacieśnienie relacji uczniów romskich i polskich w naszej szkole. Uczniowie  klas I-IV podczas przerw mają do wykonania zadania sportowe. Jesteśmy prawie na półmetku. Zostały zaliczone 4 wyzwania. 20 chętnych Jedynkowiczów, aby zaliczyć plan musi  po prostu wykonać kolejne ćwiczenia. Nie ma w tym  projekcie rywalizacji, natomiast jest  zabawa i dbanie o swoja sprawność.

M. Zielińska