PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030

W ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030 w roku 2021  w naszej szkole zostały wykonane następujące zadania:

  1. Organizacja Festiwalu  –  Dni Kultury i Tradycji Romskiej w PSP 1
  2. Realizacja Projektu „Sport i sztuka to nauka”
  3. Doposażenie pracowni romskiej w PSP 1
  4. Zakup gier dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły
  5. Zakup sprzętu sportowego 

Podczas realizacji zadań nie zaobserwowano żadnych problemów. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.