SPORT I SZTUKA TO NAUKA

W roku 2021 w JEDYNCE był realizowany projekt SPORT I SZTUKA TO NAUKA.  Projekt ten został sfinansowany z Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Miał on na celu zintegrowanie uczniów romskich i polskich w naszej szkole i pokazanie, że sport uczy. Uczniowie  klas I-IV podczas przerw wykonywali zadania sportowe. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zaliczone. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawach sportowych. Każdy uczestnik został nagrodzony i otrzymał dyplom i sportową koszulkę.