#ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023 #BeActive #edukacjawruchu #AKiL

Nasza szkoła po raz kolejny obchodziła  Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD). To wielkie święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet z Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W 2022 roku w wydarzeniu wzięło udział aż 41 krajów z całego świata, a nasza placówka stała się częścią tej międzynarodowej inicjatywy! Ideą ESSD jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci.

W naszej szkole zorganizowaliśmy 2 godziny wspólnej sportowej zabawy. Nasza placówka obchodzi w tym roku szkolnym 120 lecie. Nawiązując do tej urodzinowej liczby każda klasa (grupa) miała za zadanie wykonać 120 powtórzeń danego ćwiczenia. Po wspólnej rozgrzewce uczniowie wykonali „jedynkową sztafetę” 120 odcinków, 120 podań piłką, 120 odcinków slalomu z kozłowaniem oraz bieg z przejściem przez hula hop. Jedynkowicze byli mocno zaangażowani i świetnie się bawili.

https://www.facebook.com/hashtag/essdpoland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIub2eziRenjP_o6Us9aasPdP2MLkssJfwPW2xzE5r64Ahrp7P2ewm0UawZOz1V0MX9IzNfi0eUkOmxCRMxVQNIwX5Xel14n3RWcXXk9vOSYOLOdN3biDDrEKUFUX6GUsRjBU8rhlwXq4EBJJg6GxZldnqQ3nDoWw0FQyPkhdwQbTLp4A_AQBFw7VFYEqbpEY&__tn__=*NK-R

#ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023 #BeActive #edukacjawruchu #AKiL @Fundacja V4Sport