Rekrutacja do klasy I

Od dnia 25 marca 2019 roku od  godziny 900  do dnia 15 kwietnia 2018 do godziny 1500 roku trwa elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Do 15 kwietnia należy również złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz z dokumentami.

LINK DO REKRUTACJI