Bezpieczne ferie

Dnia 24 stycznia 2019 roku z inicjatywy ucznia naszej szkoły Marcela Litwina odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Kuźni.                                                                                Serdecznie Dziękujemy Panu Łukaszowi, Panu Krystianowi oraz Marcelowi za przybliżenie nam tematyki bezpieczeństwa podczas ferii oraz pokazanie praktycznych wskazówek jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.       

Życzymy wszystkim uczniom niezapomnianych chwil oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

Samorząd Uczniowski.