Podsumowanie osiągnięć

13 czerwca odbył się apel podsumowujący osiągnięcia naszych uczniów w ostatnim czasie. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za turniej sportowy, konkursy przedmiotowe i wewnątrzszkolne, organizowane przez naszych nauczycieli.  Wyróżnieni prezentowali się przed całą społecznością uczniowską.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.