„KODOWANIE NA DYWANIE…”.

W tym roku szkolnym w kl. I-III na zajęciach rozwijających kreatywność, realizowana jest innowacja pedagogiczna: „ Kodowanie na dywanie”, zainspirowana ogólnopolskim Programem Edukacyjnym: „Uczymy dzieci programować”. Realizując innowację bierzemy jednocześnie udział w IV i V edycji tego programu. Innowacja „Kodowanie na dywanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby uczniów oraz wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
Co robimy?
· przez zabawę, ruch, doświadczanie i eksperymentowanie poznajemy podstawy programowania,
· rozwijamy nasze logiczne myślenie,
· kształtujemy umiejętność pracy zespołowej,
· uczymy odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii,
· rozbudzamy nasze zainteresowania przedmiotami ścisłymi poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób.
Dodatkowo tym roku szkolnym kl. I b wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – inicjatywie promującej programowanie i umiejętności cyfrowe. Po wypełnieniu dziesięciu zgłoszonych zadań i przesłaniu sprawozdania, każdy uczeń dostał nadesłane europejskie certyfikaty CODE WEEK 2019.
Nasza szkoła i klasy biorące udział w innowacji otrzymały już certyfikaty za realizację zadań z IV Edycji Ogólnopolskiego Programu: „Uczymy Dzieci Programować”.

Anna Terlecka