KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nasi uczniowie z klas VI i VII w ramach zajęć kreatywnych i plastycznych, wzięli udział w konkursie fotograficznym zatytułowanym: W Ułamku Sekundy – Żywioły. Konkurs organizowany jest przez MDK w Krakowie. Woda, Powietrze, Ogień i Ziemia – to hasła wywoławcze stanowiące inspirację dla prac fotograficznych. Wykonane zdjęcia ukazują wrażliwość artystyczną, umiejętność obserwowania otaczającej rzeczywistości, inspirują do działań artystycznych. Oto niektóre z nich:

A. Tobias

WODA

OGIEŃ

POWIETRZE

ZIEMIA