Półkolonie letnie 2021

Podjęta została decyzja, że tegoroczne półkolonie letnie będzie można organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 4 z póź zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), z zachowaniem reżimu sanitarnego (https://www.kuratorium.opole.pl/wypoczynek-podczas-ferii-letnich-w-2021-roku/

 

  • Poniżej informacja o placówkach, w których odbywać się będą półkolonie letnie.
Lp.

 

Nazwa placówki Termin

od dnia / do dnia

Ilość dzieci Ilość dni
1 Szkoła Podstawowa Nr  19                     28.06.2021  /  23.07.2021 60 20
2 Szkoła Podstawowa Nr 11                               28.06.2021  /  6.08.2021 75 25
3 Szkoła Podstawowa Nr 20                                    28.06.2021  /  23.07.2021 45 20
4 Szkoła Podstawowa Nr 6               26.07.2021 / 20.08.2021 60 20
5 Szkoła Podstawowa Nr 5                9.08.2021 / 20.08.2021 45 20
6 Szkoła Podstawowa Nr 12                                    26.07.2021 / 20.08.2021 45 20

 

  • Liczba uczestników wypoczynku pozostająca pod opieką 1 wychowawcy nie może przekroczyć 20 osób. W przypadku gdy jest to grupa dla dzieci do 10 roku oraz mieszana, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników nie może przekroczyć 15 osób na 1 wychowawcę.
  • Wymienione powyżej placówki rozpoczną od 19.05.2021 r. nabór dla uczestników półkolonii letnich.
  • Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia dzieci obojga rodziców pracujących, będących uczniami z klas I-IV (musi być ukończona klasa I).

Nie będą przyjmowane dzieci, które dopiero od września rozpoczną naukę w klasie I oraz dzieci niebędące mieszkańcami naszej gminy, które przyjechały do Kędzierzyna-Koźla na wakacje.

Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych karty kolonijne należy dostarczyć do szkoły w której odbywać się będą półkolonie.