Akcja „Aktywne Miasto”

Dyrekcja szkoły dziękuje uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły i przyjaciołom Jedynki za udział w rowerowej akcji „Aktywne Miasta”. Jednocześnie prosi się uczestników, którzy pozostali anonimowi, o kontakt z sekretariatem szkoły w celu dokonania końcowej klasyfikacji osób do przyznania nagród i podziękowań w określonych grupach, do dnia 16.07 br. do godz. 15.00.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 20 lipca br., a oficjalne wręczenie nagród nastąpi 1.09 br. podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.