MISTRZOSTWA POWIATU W LA

Martyna Łoboda 

II miejsce

w pchnięciu kulą

w Mistrzostwach Powiatu w LA

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

30 maja 2022 r.

Marta Dolibóg

III miejsce

w pchnięciu kulą

w Mistrzostwach Powiatu w LA

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

30 maja 2022 r.

Stanisław Koszorek

III miejsce

w skoku w dal

w Mistrzostwach Powiatu w LA

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

30 maja 2022 r.