Poznajemy przyrodę

Klasy czwarte poznawały przyrodę w praktyce. Podczas lekcji miały okazję przyglądać się roślinom i organizmom żywym z bliska. Obserwacje były prowadzone w parku. Wykorzystując przyrządy przyrodnika lupę, lornetkę i taśmę mierniczą prowadziły obserwację i dokonywały pomiarów. Przyrządy zostały zakupione w ramach projektu „LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.