Informacja na temat rekrutacji do szkół średnich dla uczniów klas 8

https://www.kuratorium.opole.pl/zarzadzenie-nr-2-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-terminy-skladania-dokumentow-dla-kandydatow-do-klas/