To był dzień pod każdym względem „π”

Dziś 14 marca obchodziliśmy Święto liczby π. Na lekcjach matematyki uczniowie klas 4,5 i 8 obejrzeli filmy o liczbie π-Ludolfinie, dowiadując się skąd się wzięła, ile cyfr po przecinku zostało wyznaczonych, o ciekawostkach, o rekordach w zapamiętywaniu cyfr liczby π itp. Uczniowie stworzyli również „miasto liczby π na niebie”. Liczba Pi zagościła również na muzyce – uczniowie uczyli się grać Hymn liczby π. Lekcje języka polskiego również były związane z liczbą Pi. Nie mogło się obyć dziś bez wiersza Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”. Uczniowie zapoznali się z treścią wiersza i dokonali jego analizy.