Nowy sztadar PSP 1

12 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania 47-letniego sztandaru ufundowanego niegdyś przez zakład opiekuńczy Elektrownię Blachownię. Historyczny sztandar, który był świadkiem bez mała 50-letniej historii, pozyskał poczytne miejsce w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, natomiast zajmujący jego doniosłość nowy proporzec będzie uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Galę współorganizowało miejscowe Wojskowe Koło Filatelistyczne, które z okazji 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego wydało znaczek pocztowy i kartkę przedstawiającą wizerunek lokalnego działacza Alfonsa Zgrzebnioka. Nowy sztandar z umieszczonym na nim aktualnym logiem szkoły, skrzydłem wzorowanym na katowickim pomniku upamiętniającym powstania śląskie, został poświęcony w Kościele św. Mikołaja w obecności całej społeczności szkolnej. W uroczystej akademii, odbywającej się w murach naszej szkoły, udział wzięli znamienici goście reprezentujący władze miasta, z Panią Prezydent Sabiną Nowosielską na czele. Uczestników powitała Pani Dyrektor PSP 1 Katarzyna Król. Uczniowie zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły, czyli powstańcom śląskim. Społeczność szkolna z pełnym zaangażowaniem uczciła to dziejotwórcze wydarzenie.

Grażyna Majcher