Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela inny niż zawsze,
     bardziej na odległość, ale nie mniej ciepły i serdeczny.
             Tę okazję chcę wykorzystać, aby podziękować
             wszystkim pracownikom Naszej szkoły.


Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 na co dzień stawiają czoło, niby zwyczajnie,
wyzwaniom bieżącego dnia, ale Ich praca w tym szczególnie trudnym okresie pandemii
przekracza zwykłe obowiązki.

SZANOWNI NAUCZYCIELE,
za codzienny trud włożony w kształtowanie nowego pokolenia,
za kreatywność, elastyczność i świadomą współodpowiedzialność za Naszą szkołę,
za pokonywanie trudności nauczania zdalnego, czy hybrydowego, czasem w klasie, czasem przed komputerem,
za udział  w szkoleniach za szkoleniem, po to by szukać rozwiązań, jak pomóc uczniom  uczyć się w odmiennych warunkach,
za możliwość nabywania przez Naszych uczniów świadomości własnej wartości, nabierania pewności siebie, samoświadomości,
za wyznaczanie i pomoc w osiąganiu przez Naszych uczniów ich bliższych i dalszych celów,
za bycie z  uczniem nawet na odległość, za pomoc w przezwyciężaniu uciekania przez nich w samotność,
za to, że zawsze jesteście dla uczniów, ich rodziców, dla dyrektora szkoły i dla siebie wzajemnie

                                         DZIĘKUJĘ

SZANOWNI PRACOWNICY ADMINISTRACI I OBSŁUGI,
za to, że dbacie każdego dnia o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
o czyste i higieniczne warunki pracy, o dobrą atmosferę i smaczne posiłki.

                                                                                                             DZIĘKUJĘ

Wam drodzy UCZNIOWIE dziękuję, że pamiętacie o swoich Nauczycielach,
dziękuję za pięknie udekorowane drzwi do klas,
zawsze można na Was liczyć!

 

Do swoich słów dołączam życzenia
POGODY DUCHA,  WYTRWAŁOSCI, WAJEMNEGO WSPARCIA
i oczywiście ZDROWIA

 

                                   Katarzyna Król – dyrektor szkoły