Święto Edukacji Narodowej

Ostatni tydzień mija w atmosferze miłych i ciepłych podziękowań za trud włożony w pracę na rzecz młodego człowieka. W środę 13.10 br odbył się w naszej szkole apel zorganizowany przez klasy 3a i 3b pod opieką wychowawców, Pani Elżbiety Górka i Pani Anny Terleckiej. Apel przebiegał w radosnej atmosferze, wybrzmiały podziękowania w kierunku nauczycieli zarówno ze strony uczniów, rodziców jak i Dyrektora szkoły.
Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymały: Pani Ewa Brzezinska-Zdyb, Pani Elżbieta Górka, Pani Anna Jaksiewicz, Pani Malgorzata Kocur, Pani Bernadeta Pękała, Pani Monika Potter, Pani Małgorzata Szczęsna, Pani Mariola Świąder i Pani Anna Terlecka. W kategorii nagród dla administracji i obsługi nagrodę wręczono Pani Magdalenie Rudner i Pani Magdalenie Zomb.
Nagrodę Prezydenta Miasta z rąk Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej, z-cy Prezydenta Pana Wojciecha Jagiełły i Pani Kierownik Bożeny Jankowskiej otrzymała Pani Katarzyna Król – Dyrektor szkoły.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy raz jeszcze.🌹