Programu na rzecz społeczności romskiej w 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu

1. Wyjazd uczniów romskich na zieloną szkołę w ramach promowania wysokiej frekwencji na zajęciach edukacyjnych
2. Doposażenie gabinetu logopedycznego w PSP nr 1
3. Dofinansowanie do wyjazdów szkolnego zespołu Romano Kheliben
4. Działalność pracowni romskiej w PSP nr 1
5. Dzień kultury i tradycji romskiej w PSP nr 1
6. Doposażenie szkolnego zespołu Romano Kheliben
7. Doposażenie pracowni asystenta romskiego w PSP nr 1
8. Zajęcia integracyjne „Przerwy na sportowo”