Jazzmani XX wieku

Uczniowie klas siódmych wzięli udział w projekcie edukacyjnym: „Jazzmani XX wieku”. Mieli tu okazję wykorzystać zdobyte w toku nauki umiejętności / kompetencje. Słuchali muzyki jazzowej, oglądali fragmenty filmów związanych z tematem. Samodzielnie i świadomie przygotowywali prezentacje lub plakaty dotyczące konkretnych twórców, będących reprezentantami poznanego stylu muzycznego – jazzu. Ogromnym wyzwaniem było zaprezentowanie swojego dzieła na forum klasy. Sprawdzenie się w roli prowadzącego – mówcy. Jestem bardzo dumna z ich sukcesu. Poniżej zamieszczam wybrane prace uczniów.

 

Mariola Świąder

PREZENTACJE

Louis Armstrong

Duke Ellington

Michał Urbaniak

Jan Garbarek

Prezentacja Muzyka